Karapatan ng Bawat Batang Pilipino

  • Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad
  • Magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga sa akin
  • Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan
  • Magkaroon ng sapat na pagkain; malusog at aktibong katawan
  • Mabigyan ng sapat na edukasyon at mapaunlad ang aking kakayahan
  • Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang
  • Mabigyan ng protekyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan
  • Mapagtanggol at matulungan ang pamahalaan
  • Makapagpayahag ng sariling pananaw
Printed and Distributed by UNICEF

2 comments:

Anonymous said...

hindi ako nabibigyan ng ganyang karapatan......XOXO

JaY said...

two thumbs up

visit my blog at http://jay-extreme.blogspot.com